•  ภาพประชุมแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วย
งานในสังกัด
ดูภาพเพิ่มเติม
      •   ภาพตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3 โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี  สุขฉายี) เป็นประธานศูนย์พื้นที่หันตราดูภาพเพิ่มเติม
          •   คู่มือกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2558คลิกดาวน์โหลด
       
Facebook QA.RMUTSB.AC.TH
สำนักคุณภาพการศึกษา
ร่วมแบ่งปัน แชร์หน้านี้
ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย


หน่วยงานประกันของมทร. ทั้ง 9 แห่ง


มหาวิทยาลัยต่างๆ


ลิงค์ภายนอก
ค้นหาข้อมูล

กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา
  http://qa.rmutsb.ac.th
  www.google.com
 สถิติการใช้งาน

QR Code

http : //qa.rmutsb.ac.th

นาฬิกา : แสดงเวลา

Back to Top