• รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลด อัพเมื่อ
09/03/60
ประเภทไฟล์
PDF
ขนาดไฟล์
5.44 mb
ดูออนไลน์
 
• รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  ประจำปีการศึกษา 2558 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
ดาวน์โหลด อัพเมื่อ
09/03/60
ประเภทไฟล์
PDF
ขนาดไฟล์
0.99 mb
ดูออนไลน์