• รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
ดาวน์โหลด อัพเมื่อ
09/03/60
ประเภทไฟล์
PDF
ขนาดไฟล์
7.43 mb
ดูออนไลน์
 
• รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  ประจำปีการศึกษา 2559 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
ดาวน์โหลด อัพเมื่อ
09/03/60
ประเภทไฟล์
PDF
ขนาดไฟล์
1.90 mb
ดูออนไลน์