• รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลด อัพเมื่อ
02/04/62
ประเภทไฟล์
PDF
ขนาดไฟล์
8.23 mb
 
 
• รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  ประจำปีการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
ดาวน์โหลด อัพเมื่อ
02/04/62
ประเภทไฟล์
PDF
ขนาดไฟล์
1.26 mb