รายงานการประชุม ปีการศึกษา 2559 ประจำปี พ.ศ. 2560
      •   คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3/2560
         ประชุมวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 อัพเมื่อ 23/11/60 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.44 mb ดาวน์โหลด  
      •   คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2/2560
         ประชุมวันที่ 21 สิงหาคม 2560 อัพเมื่อ 23/11/60 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.34 mb ดาวน์โหลด  
      •   คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2560
         ประชุมวันที่ 12 มิถุนายน 2560 อัพเมื่อ 23/08/60 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.33 mb ดาวน์โหลด