ข่าวประชาสัมพันธ์
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน | 3448 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก | 3611 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งานกิจกรรม 5 ส | 3504 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งานการบริหารความเสี่ยง | 3796 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งานระบบ CHE QA ONLINE | 2892 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การจัดการความรู้ (KM) | 2838 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แผนการประกันคุณภาพ/แผนพัฒนาคุณภาพ | 2759 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | 2565 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผลสำรวจความพึงพอใจ | 2539 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) | 3425 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ระเบียบ/ประกาศ | 2735 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ข้อมูลกลาง SAR | 2659 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ทำเนียบผู้ประเมิน | 2989 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แบบตอบรับ/ลงทะเบียนออนไลน์ | 2492 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การจัดการความรู้ (KM) - งานวิจัย | 2061 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
U-Multirank ปี 2021 | 2131 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
U-Multirank ปี 2022 | 2237 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 25 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4986 ครั้ง
  • ปีนี้ : 152834 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 195500 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ