ข่าวประชาสัมพันธ์
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน | 956 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก | 1006 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งานกิจกรรม 5 ส | 1000 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งานการบริหารความเสี่ยง | 1089 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งานระบบ CHE QA ONLINE | 708 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การจัดการความรู้ (KM) | 480 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แผนการประกันคุณภาพ/แผนพัฒนาคุณภาพ | 481 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | 418 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผลสำรวจความพึงพอใจ | 385 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) | 890 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ระเบียบ/ประกาศ | 522 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ข้อมูลกลาง SAR | 473 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทำเนียบผู้ประเมิน | 594 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบบตอบรับ/ลงทะเบียนออนไลน์ | 351 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การจัดการความรู้ (KM) - งานวิจัย | 78 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
U-Multirank ปี 2021 | 31 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
U-Multirank ปี 2022 | 66 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 7​ ห้อง​ 320701​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 21 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2399 ครั้ง
  • ปีนี้ : 17726 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 32782 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ