ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบ CHE QA ONLINE | 211 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ระบบบันทึกกิจกรรม 5 ส + 3 | 213 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ระบบรองรับข้อมูลด้านการประกันฯ | 142 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ระบบการบริหารความเสี่ยง RISK | 166 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประกันฯ (DSC) | 151 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน | 221 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก | 299 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 7​ ห้อง​ 320701​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 68 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1368 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1368 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 16424 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ