ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบ CHE QA ONLINE | 782 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ระบบบันทึกกิจกรรม 5 ส + 3 | 431 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ระบบรองรับข้อมูลด้านการประกันฯ | 216 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ระบบการบริหารความเสี่ยง RISK | 159 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประกันฯ (DSC) | 311 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ระบบกำกับ ติดตาม การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน | 274 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
RUS-Umultirank | 81 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 7​ ห้อง​ 320701​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 63 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1363 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1363 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 16419 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ