ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบ CHE QA ONLINE | 5362 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ระบบบันทึกกิจกรรม 5 ส + 3 | 3012 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ระบบรองรับข้อมูลด้านการประกันฯ | 2573 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประกันฯ (DSC) | 2984 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
RUS-Umultirank | 2492 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Ranking Web Of Universities | 2840 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ระบบรายงานข้อมูล (RUS EQ-Report) | 2234 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ฟอร์มกำกับ ติดตาม การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง​ (Self-Assessment Report:SAR)​​ | 2152 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 37 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6447 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164511 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 207177 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ