ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบ CHE QA ONLINE | 2219 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ระบบบันทึกกิจกรรม 5 ส + 3 | 973 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ระบบรองรับข้อมูลด้านการประกันฯ | 562 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประกันฯ (DSC) | 810 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
RUS-Umultirank | 443 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Ranking Web Of Universities | 394 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ระบบรายงานข้อมูล (RUS EQ-Report) | 129 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ฟอร์มกำกับ ติดตาม การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง​ (Self-Assessment Report:SAR)​​ | 126 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 73 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4145 ครั้ง
  • ปีนี้ : 5201 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 47867 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ