ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบ CHE QA ONLINE | 1766 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ระบบบันทึกกิจกรรม 5 ส + 3 | 715 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ระบบรองรับข้อมูลด้านการประกันฯ | 417 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประกันฯ (DSC) | 585 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ระบบกำกับ ติดตาม การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง​ (Self-Assessment Report:SAR)​​ | 801 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
RUS-Umultirank | 271 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
Ranking Web Of Universities | 211 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 7​ ห้อง​ 320701​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 37 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2415 ครั้ง
  • ปีนี้ : 17742 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 32798 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ