คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
•  คู่มือการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย
   
   •  คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2564-2565) ฉบับสถาบันอุดมศึกษา
  

•  คำอธิบายประกอบการใช้แบบประเมินอภิมานรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา
   

•  คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
   

•  กัลยาณมิตรประเมิน คุณพร้อมประเมินหรือยัง
   

•  รายงานสรุปผลประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก
   

•  กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (พฤศจิกายน 2546)
   531 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 7​ ห้อง​ 320701​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 54 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2432 ครั้ง
  • ปีนี้ : 17759 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 32815 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ