ทำเนียบผู้ประเมิน
   
แจ้งแก้ไขข้อมูลทำเนียบผู้ประเมิน >> <<
ทำเนียบผู้ประเมิน (ที่จัดฝึกอบรมโดย มทร.สุวรรณภูมิ)
      •  ทำเนียบบัญชีรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)(ภายใต้ "ผู้ประเมินพันธุ์ใหม่" ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2565)
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.96 mb อัพเมื่อ 4/11/65
      •  ทำเนียบผู้ประเมินฯ บุคลากรภายใน มทร.สุวรรณภูมิ รุ่นที่ 1/2560 (5-6 ม.ค.60) ระดับคณะและสถาบัน
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.12 mb อัพเมื่อ 15/03/64
      •  ทำเนียบผู้ประเมินฯ บุคลากรภายใน มทร.สุวรรณภูมิ รุ่นที่ 1/2560 (10-12 ม.ค.60) ระดับหลักสูตร
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.12 mb อัพเมื่อ 15/03/64
      •  รายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ระดับหลักสูตร (จัดโดย มทร.สุวรรณภูมิ 29-31 ม.ค. 59)
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.85 mb อัพเมื่อ 15/03/64
      •  รายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ระดับคณะและสถาบัน (จัดโดย มทร.สุวรรณภูมิ 22 - 23 ธ.ค. 58)
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.12 mb อัพเมื่อ 15/03/64
      •  ทำเนียบผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รุ่นที่ 1/2558 ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2558 (จัดโดย มทร.สุวรรณภูมิ)
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.19 mb อัพเมื่อ 15/03/64
      •  รายชื่อผู้ประเมินฯ ที่เป็นบุคลากรใน มทร.สุวรรณภูมิ ที่เป็นผู้ประเมินในบัญชีรายชื่อของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับหลักสูตร และระดับคณะและสถาบัน (update 28/7/59)
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.28 mb อัพเมื่อ 15/03/64
      •  ทำเนียบผู้ประเมินฯ จากเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร)
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ - mb อัพเมื่อ 15/03/64
      •  รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 จาก เครือข่ายในภูมิภาคตะวันตก
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ - mb อัพเมื่อ 15/03/64
      •  ทำเนียบผู้ประเมิน ที่ผ่านการฝึกอบรมจาก สกอ. และหน่วยงานภายนอก (update 3/12/58)
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.19 mb อัพเมื่อ 15/03/64
      •  ทำเนียบผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (จากสถาบันภายนอก - จำแนกสถาบัน)
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 5.28 mb อัพเมื่อ 15/03/64
      •  ทำเนียบผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (จากสถาบันภายนอก - จำแนกกลุ่มสาขาวิชา)
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 10.30 mb อัพเมื่อ 15/03/64
      •  ทำเนียบผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน จาก มรภ.อยุธยา เมื่อวันที่ 17-18 ก.ค. 58
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.26 mb อัพเมื่อ 15/03/64


3124 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 161 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6723 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164787 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 207453 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ