แบบตอบรับ/ลงทะเบียนออนไลน์
แบบตอบรับออนไลน์
   
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 11 พ.ย. 63 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบูรณมงคล ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา ประชุมเวียน
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 มี.ค. 63 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบูรณมงคล ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา
โครงการกำกับติดตามหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)
: ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 320320 ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 ธ.ค. 62 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบูรณมงคล ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา  

ลงทะเบียนออนไลน์
ลงทะเบียนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ชั้น 3 - 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32)
______________________________________________
คำชี้แจง คลิกเลือกประเภพสถานะของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ และบันทึกข้อมูลติดต่อประสานงานให้ครบทุกข้อ 
กลุ่มที่ 1 บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย กลุ่มที่ 2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย กลุ่มที่ 3 นักศึกษา
 
   
กำหนดการ     แผนที่เดินทาง    
ผู้ประสานงาน : คุณพัฒน์พล แก้วยม โทร. 0909759722 / คุณสิริพร เรืองสุรัตน์ โทร. 0818095320
 


2603 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 45 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6455 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164519 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 207185 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ