ทำเนียบผู้ประเมิน

ทะเบียบรายชื่อผู้ประเมินของ สกอ. ***ยกเลิกแล้ว แต่ สป.อว. อนุโลมให้ใช้อยู่***

 

ทะเบียบรายชื่อผู้ประเมินของ มทร.สุวรรณภูมิ
ระดับอุดมศึกษา เกณฑ์ IQA ของ สป.อว.
ระดับอาชีวศึกษา
  • ทะเบียบรายชื่อผู้ประเมิน มทร.สุวรรณภูมิ ระดับอาชีวศึกษา (ปวส. / ปวช.) รหัส 66 (3-4 เม.ย. 66) -อยู่ระหว่างดำเนินการ-

 

ทะเบียบรายชื่อผู้ประเมินฯ ภายนอกสถานบัน และจากสถาบันเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เกณฑ์ IQA 

 

รายชื่อผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA


17 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 26 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 103 ครั้ง
  • ปีนี้ : 103 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 103 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 DemoWebsite | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ