งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การกำกับติดตามรายงานผล SAR
   
ข่าวสารทั่วไปด้านงานประกันคุณภาพฯ
      •  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย “เบญจภาคีศรีอยุธยา” การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.12 mb อัพเมื่อ 12/03/64
      •  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.12 mb อัพเมื่อ 12/03/64

ผลการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสายสนับสนุน
      สถาบันวิจัยและพัฒนา
ปีการศึกษา SAR CAR
2563
ประเภทไฟล์ pdf ขนาดไฟล์ - mb อัพเมื่อ 21/03/65 ประเภทไฟล์ - ขนาดไฟล์ - mb อัพเมื่อ -
2562
ประเภทไฟล์ - ขนาดไฟล์ - mb อัพเมื่อ - ประเภทไฟล์ - ขนาดไฟล์ - mb อัพเมื่อ -
2561
ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 3.38 mb อัพเมื่อ 17/12/63 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.43 mb อัพเมื่อ 17/12/63
      สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา SAR CAR
2563
ประเภทไฟล์ pdf ขนาดไฟล์ 6.23 mb อัพเมื่อ 21/03/65 ประเภทไฟล์ pdf ขนาดไฟล์ 4.22 mb อัพเมื่อ 21/03/65
2562
ประเภทไฟล์ - ขนาดไฟล์ - mb อัพเมื่อ - ประเภทไฟล์ - ขนาดไฟล์ - mb อัพเมื่อ -
2561
ประเภทไฟล์ - ขนาดไฟล์ - mb อัพเมื่อ - ประเภทไฟล์ - ขนาดไฟล์ - mb อัพเมื่อ -
      สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปีการศึกษา SAR CAR
2563
ประเภทไฟล์ pdf ขนาดไฟล์ 6.96 mb อัพเมื่อ 21/03/65 ประเภทไฟล์ link สวท.ขนาดไฟล์ - mb อัพเมื่อ 21/03/65
2562
ประเภทไฟล์ - ขนาดไฟล์ - mb อัพเมื่อ - ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.86 mb อัพเมื่อ 17/12/63
2561
ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 6.63 mb อัพเมื่อ 17/12/63 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.99 mb อัพเมื่อ 17/12/63
      สำนักงานอธิการบดี
ปีการศึกษา SAR CAR
2563
ประเภทไฟล์ pdf ขนาดไฟล์ 6.77 mb อัพเมื่อ 21/03/65 ประเภทไฟล์ pdf ขนาดไฟล์ 1.20 mb อัพเมื่อ 21/03/65
2562
ประเภทไฟล์ - ขนาดไฟล์ - mb อัพเมื่อ - ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 24.70 mb อัพเมื่อ 17/12/63
2561
ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 5.57 mb อัพเมื่อ 17/12/63 ประเภทไฟล์ - ขนาดไฟล์ - mb อัพเมื่อ -


3712 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 176 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6738 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164802 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 207468 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ