แจ้งการอัพเดตข้อมูลและข่าวประชาสัมพันธ์ขึ้นเว็บไซต์

» มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)  >>คลิกที่นี่<< 
   - SOP 109-02 งานการดำเนินกิจกรรม 5ส +3
   - SOP 109-03 งานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565  >>คลิกที่นี่<<
   - ระดับสถาบัน
   - ระดับหลักสูตร (คอ. / ทอ. / บท. / วท. / วส./ ศศ.)

» แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 >>คลิกที่นี่<<138 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 60 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4132 ครั้ง
  • ปีนี้ : 5188 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 47854 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ