โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดนการเข้าร่วประชุมออนไลน์ "Google Meet" ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
และวันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบออนไซต์ ณ อาคารบูรณมงคล ชั้น 3 ห้องประชุม 320319

โดยมีวิทยากรภายนอก ดร.ณัฐพล  ธิตินานัทกูล หัวหน้าหน่วยภารกิจประเมินและรับรองสถานศีกษาด้านอาชีวศึกษา จาก สมศ.
วิทยากรภายใน
     1. ผศ.ดร.ดำเนิน ไชยแสน อาจารย์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
     2. ผศ.ดร.อำนาจ จำรัญจรุงผล  อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
     3. อาจารย์รุ่งโรจน์  แก้วศรีงาม  อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

 132 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 68 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4140 ครั้ง
  • ปีนี้ : 5196 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 47862 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ