ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2564

ภาพกิจกรรม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2564
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นประธาน
และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ มีสุข เป็นประธานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันในครั้งนี้

สถานที่รับการตรวจประเมิน ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 3 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เมื่อวัน ที่ 25 - 26 สิงหาคม 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก32 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 7​ ห้อง​ 320701​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 127 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3973 ครั้ง
  • ปีนี้ : 21708 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 36764 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ