โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับ (SDGs) 2024
ภาพการประชุม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับ
The Times Higher Education Impact Rankings : Sustainable Development Goals (SDGs) 2024
วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (ห้องเธียเตอร์) ชั้น 3
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา


2150 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 68 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4679 ครั้ง
  • ปีนี้ : 173127 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 215793 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ