โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา "ผู้ประเมินอาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่"
ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา "ผู้ประเมินอาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่"
ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร24)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดพิธี และผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา "ผู้ประเมินอาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่" ในครั้งนี้
โดย วิทยากรภายนอก ดร.ณัฐพล ธิตินันทกูล  วิทยากรภายใน ได้แก่ ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล และ ดร.ทศพล ปรีชาศิลป์
   


2006 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 148 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6710 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164774 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 207440 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ