โครงการฯ บรรยาย EdPEx

โครงการฯ บรรยาย EdPEx

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 15.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ โปรแกรม Zoom

 

กำหนดการ

08.30 - 09.00 น. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพ กล่าวรายงาน และรองอธิการบดี กล่าวเปิดงาน

09.00 - 12.00 น. การบรรยาย EdPEx โดยวิทยากร อ.กิตติพันทธ์ จิรวัสวงศ์

12.00 - 13.00 น. พักกลางวัน

13.00 - 15.00 น. การบรรยาย EdPEx โดยวิทยากร อ.กิตติพันทธ์ จิรวัสวงศ์ (ต่อ)

สามารถ Download เอกสารประกอบการอบรม ได้ที่ https://bit.ly/46dQn74

 

แบบประเมินความพึงพอใจ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2FOVIdecd3mEEzE5bIu9G2_XWbaW2XWvwNA8oBB56v5TAHw/viewform

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก77 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 143 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6705 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164769 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 207435 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ