ภาพการประชุมคณะกรรมการประกันฯ ประจำปีการศึกษา 2565 มทร.ส.(การประชุมครั้งที่ 3) ครั้งที่ 2/2566
ภาพการประชุม

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (การประชุมครั้งที่ 3) ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครรีอยุธยา หันตรา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet
ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก63 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 169 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6731 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164795 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 207461 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ