งานระบบ CHE QA ONLINE
คู่มือการใช้งานระบบ CHE QA 3D
      •   คู่มือการใช้งานระบบ CHE QA 3D ระดับหลักสูตร/สาขา แยกตามศูนย์ (Update)
   ประเภทไฟล์ link  ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 12/10/58  โดย Che QAOnline
Video บันทึกการอบรมการใช้งาน ระบบ CHE QA 3D
      •   ตอนที่ 1 - การเชื่อมโยงระบบและโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล
   ประเภทไฟล์ link  ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 12/10/58  โดย Che QAOnline
      •   ตอนที่ 2 - การ Log in เข้าใช้งานระบบ
   ประเภทไฟล์ link  ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 12/10/58  โดย Che QAOnline
      •   ตอนที่ 3 - การกำหนดโครงสร้างหลักสูตร
   ประเภทไฟล์ link  ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 12/10/58  โดย Che QAOnline
      •   ตอนที่ 4 - การกำหนดผู้ใช้งานระบบ (Admincurriculum)
   ประเภทไฟล์ link  ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 12/10/58  โดย Che QAOnline
      •   ตอนที่ 5 - แนวคิดและการเริ่มต้นใช้งานระดับหลักสูตร
   ประเภทไฟล์ link  ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 12/10/58  โดย Che QAOnline
      •   ตอนที่ 6 - การบันทึกข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร (หมวด 1)
   ประเภทไฟล์ link  ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 12/10/58  โดย Che QAOnline
      •   ตอนที่ 7 - การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
   ประเภทไฟล์ link  ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 12/10/58  โดย Che QAOnline
      •   ตอนที่ 8 - การบันทึกข้อมูลในหมวดที่ 2 อาจารย์
   ประเภทไฟล์ link  ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 12/10/58  โดย Che QAOnline
      •   ตอนที่ 9 - การบันทึกข้อมูลในหมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
   ประเภทไฟล์ link  ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 12/10/58  โดย Che QAOnline
      •   ตอนที่ 10 - การบันทึกข้อมูลในหมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาที่เปิดสอน
   ประเภทไฟล์ link  ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 12/10/58  โดย Che QAOnline
      •   ตอนที่ 11 - การบันทึกข้อมูลในหมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
   ประเภทไฟล์ link  ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 12/10/58  โดย Che QAOnline
      •   ตอนที่ 12 - การบันทึกข้อมูลหลักสูตรปริญญาตรี แบบมีแขนงวิชา
   ประเภทไฟล์ link  ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 12/10/58  โดย Che QAOnline
      •   ตอนที่ 13 - สรุปภาพรวมการใช้งานระบบ
   ประเภทไฟล์ link  ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 12/10/58  โดย Che QAOnline
คู่มือการใช้งานระบบ CHE QA 3D จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
      •   คู่มือสำหรับ admin คณะ
   ประเภทไฟล์ link  ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 12/10/58  โดย Che QAOnline
      •   คู่มือการใช้งานระดับหลักสูตร
   ประเภทไฟล์ link  ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 12/10/58  โดย Che QAOnline
      •   คู่มือการใช้งาน (ใช้เกณฑ์อื่นๆ)
   ประเภทไฟล์ link  ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 12/10/58  โดย Che QAOnline
      •   คู่มือการ Imports Excel
   ประเภทไฟล์ link  ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 12/10/58  โดย Che QAOnline
      •   คู่มือการใช้งานระดับหลักสูตร (สำหรับกรรมการ)
   ประเภทไฟล์ link  ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 12/10/58  โดย Che QAOnline
คู่มือการ Export che และโปรแกรมติดตั้ง
      •   คู่มือ Export che
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.44 mb  อัพเมื่อ 20/05/56
      •   โปรแกรม
              ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 2.09 mb อัพเมื่อ 20/05/56
      •  การเข้าดูข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.71 mb อัพเมื่อ 01/03/56
คู่มือการใช้งานระบบ CHE QA Online
      •  คู่มือสำหรับ admin มหาวิทยาลัย
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 3.29 mb อัพเมื่อ 22/06/54
      •  คู่มือสำหรับ admin คณะ
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.46 mb อัพเมื่อ 22/06/54
      •  คู่มือสำหรับ คณะกรรมการตรวจ
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.97 mb อัพเมื่อ 22/06/54
      •  คู่มือสำหรับ เพิ่มอัตลักษณ์
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.88 mb อัพเมื่อ 22/06/54
      •  คู่มือสำหรับ เจ้าหน้าที่ประกัน
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.97 mb อัพเมื่อ 22/06/54


3025 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 140 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6702 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164766 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 207432 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ