การบริหารความเสี่ยง RISK
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยง
» คำสั่ง ปี พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ 2558
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.38 mb  อัพเมื่อ 02/06/58
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
» คำสั่ง ปี พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ 2558
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.31 mb  อัพเมื่อ 21/10/57
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
» คำสั่ง ปี พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ 2564
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.97 mb  อัพเมื่อ 09/11/63
» คำสั่ง ปี พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ 2562
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 5.55 mb  อัพเมื่อ 21/08/61
» คำสั่ง ปี พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ 2561
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.31 mb  อัพเมื่อ 09/03/61
» คำสั่ง ปี พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ 2560
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.33 mb  อัพเมื่อ 21/10/57
» คำสั่ง ปี พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ 2559
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.72 mb  อัพเมื่อ 13/09/59
» คำสั่ง ปี พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ 2558
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.01 mb  อัพเมื่อ 09/12/58
» คำสั่ง ปี พ.ศ. 2556 ปีงบประมาณ 2557
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.05 mb  อัพเมื่อ 18/09/56
» คำสั่ง ปี พ.ศ. 2555 ปีงบประมาณ 2556
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.59 mb  อัพเมื่อ 06/11/55
» คำสั่ง ปี พ.ศ. 2554 ปีงบประมาณ 2555
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.47 mb  อัพเมื่อ 30/11/54

 2701 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 146 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6708 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164772 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 207438 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ