รายชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2566

***อยู่ระหว่างปรับปรุง***

ที่ คณะ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ระดับ ใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. เกณฑ์ พ.ศ. หันตรา วาสุกรี นนทบุรี สุพรรณบุรี เกณฑ์
    1234567890   ป.ตรี ปรับปรุง พ.ศ. 2567           IQA
        ป.โท              
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

ข้อมูล ณ วันที่ -

ชื่อย่อคณะ :
คอ. = คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ทอ. = คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
บท. = คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วท. = คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วส. = คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศศ. = คณะศิลปศาสตร์60 ครั้ง

Address
  • อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 6
  • เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  • โทรศัพท์ 0 3570 9085
  • e-mail: qa@rmutsb.ac.th
สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 17 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1080 ครั้ง
  • ปีนี้ : 4334 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 4334 ครั้ง

Copyright ©2024 เว็บไซต์งานส่งเสริมคุณภาพ (สวท.) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ