การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ประจำปีการศึกษา 2564
» คำสั่งแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.30 mb  อัพเมื่อ 19/01/65
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 6.60 mb  อัพเมื่อ 15/12/64
 


2753 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 34 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6806 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164870 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 207536 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ