เกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน

***อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล***53 ครั้ง

Address
  • อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 6
  • เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  • โทรศัพท์ 0 3570 9085
  • e-mail: qa@rmutsb.ac.th
สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 13 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1076 ครั้ง
  • ปีนี้ : 4330 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 4330 ครั้ง

Copyright ©2024 เว็บไซต์งานส่งเสริมคุณภาพ (สวท.) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ