ความพึงพอใจเว็บไซต์กองส่งเสริมคุณภาพ
แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจ

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์กองส่งเสริมคุณภาพ
ตามหนังสือกองส่งเสริมคุณภาพ ที่ อว.0656.23/......  วันที่.....เดือน.....ปี256.....

ผลประเมินความพึงพอใจ(รูปแบบกราฟ)
ผลประเมินความพึงพอใจ(คะแนนเฉลี่ย-ร้อยละ-ระดับ)


2434 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 147 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6709 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164773 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 207439 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ