เอกสารประกอบการประชุม/อบรม
เอกสารประกอบการอบรม 17 - 18 มิถุนายน 2558
      •   Peer review update.1 / การจัดทำรายงานและการนำเสนอผล
              ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 1.08 mb อัพเมื่อ 24/06/58
      •   การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 24
              ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 1.39 mb อัพเมื่อ 19/06/58
เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 22-24 ธันวาคม 2557
      •   การบรรยายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน”
              ประเภทไฟล์ PPT ขนาดไฟล์ 1.87 mb อัพเมื่อ 29/12/57
เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 22 กันยายน 2557
      •   ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2557
              ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 8.88 mb อัพเมื่อ 15/09/57
      •   ใบรายชื่อคณะกรรมการประกันฯ มทร.สุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2556
              ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.42 mb อัพเมื่อ 07/10/56
เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ
      •   การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  โดย เกศริน ภัทรเปรมเจริญ สำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง)
              ประเภทไฟล์ PPT ขนาดไฟล์ 4.94 mb อัพเมื่อ 26/11/55
      •   ฟอร์ม แผนการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ
              ประเภทไฟล์ XLS ขนาดไฟล์ 0.54 mb อัพเมื่อ 26/11/55
      •  โครงการประชุมจัดทำแผนอบรมให้ความรู้ และติดตามการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในและการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรมหาวิทยาลัย ประชุม วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2555
              ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 3.49 mb อัพเมื่อ 19/11/55


2460 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 40 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6450 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164514 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 207180 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ