แผนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

แผนประกันคุณภาพการศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 

 118 ครั้ง

Address
  • อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 6
  • เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  • โทรศัพท์ 0 3570 9085
  • e-mail: qa@rmutsb.ac.th
สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 10 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1073 ครั้ง
  • ปีนี้ : 4327 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 4327 ครั้ง

Copyright ©2024 เว็บไซต์งานส่งเสริมคุณภาพ (สวท.) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ