มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (SOP)
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (SOP)
» คำสั่ง ปีงบประมาณ 2559
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.93 mb  อัพเมื่อ 05/01/59
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (SOP)
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (SOP) สายวิชาการและสายสนับสนุน
» คำสั่ง ปีงบประมาณ 2557
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.00 mb  อัพเมื่อ 04/06/57
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (SOP)
» เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่  28 กรกฏาคม 2559  เป็นต้นไป
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.17 mb  อัพเมื่อ 10/08/59
» คำสั่ง ปีงบประมาณ 2557
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.31 mb  อัพเมื่อ 15/05/57


2721 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 167 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6729 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164793 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 207459 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ