ดาวน์โหลด : เกียรติบัตร การเข้าร่วมการประชุมสัมมนาการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” จัดโดย สป.อว. จำนวน 7 ครั้ง

Address
  • อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 6
  • เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  • โทรศัพท์ 0 3570 9085
  • e-mail: qa@rmutsb.ac.th
สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 109 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1298 ครั้ง
  • ปีนี้ : 2656 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 2656 ครั้ง

Copyright ©2024 เว็บไซต์งานส่งเสริมคุณภาพ (สวท.) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ