ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิญญาคุณ​ธรรม​ กองส่งเสริมคุณภาพ | 2386 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากรจำแนกตามหน่วยงาน | 2240 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ขอความอนุเคราะห์ร่วมประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์กองส่งเสริมคุณภาพ | 3481 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ภาพกิจกรรม ผู้ประเมินพันธุ์ใหม่ | 2175 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (การประชุมครั้งที่ 2) ครั้งที่ 1/2565 | 2138 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แจ้งการอัพเดตข้อมูลและข่าวประชาสัมพันธ์ขึ้นเว็บไซต์ | 2096 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รางวัลการเข้าร่วมกิจกรรม "ก้าวท้าใจ ไปกับ RUS VIRTUAL RUN" | 2140 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 | 2100 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การเข้านิเทศติดตามการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ครั้งที่ 1/2565 | 2088 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
QR Code ห้องประชุมและห้องสัมภาษณ์ออนไลน์ | 2107 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล | 2091 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ กองส่งเสริมคุณภาพ | 2099 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2564 | 2099 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการประกันฯ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 | 2053 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แจ้งประชาสัมพันธ์ย้ายหน่วยงานกองส่งเสริมคุณภาพ | 2084 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
แจ้งการปรับระบบบันทึกกิจกรรม 5 ส + 3 ใหม่ | 2041 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับ (SDGs) 2024 | 2090 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
วันคล้ายวันสถาปนา มทร.สุวรรณภูมิ (ครบรอบ 18 ปี) | 2032 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
แจ้งการปรับปรุงเว็บไซต์/ฐานข้อมูลของหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัย | 82 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 | 2020 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
พิธีบวงสรวง องค์พระพิรุณ ปีพุทธศักราช 2566 | 2047 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลเพื่อรับการประเมินจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก THE Impact Rankings 2024 ครั้งที่ 1/2566 | 2061 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | 1990 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา "ผู้ประเมินอาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่" | 2005 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM หัวข้อ การเขียนแผนบริหารความเสี่ยง อย่างมีประสิทธิภาพ | 81 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
พิธีประกาศราชดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | 97 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการฯ บรรยาย EdPEx | 76 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ภาพกิจกรรมโครงการฯ บรรยาย EdPEx | 62 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ภาพการประชุมคณะกรรมการประกันฯ ประจำปีการศึกษา 2565 มทร.ส.(การประชุมครั้งที่ 3) ครั้งที่ 2/2566 | 62 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 142 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6704 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164768 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 207434 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ