ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิญญาคุณ​ธรรม​ กองส่งเสริมคุณภาพ | 420 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากรจำแนกตามหน่วยงาน | 280 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอความอนุเคราะห์ร่วมประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์กองส่งเสริมคุณภาพ | 1550 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ภาพกิจกรรม ผู้ประเมินพันธุ์ใหม่ | 198 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (การประชุมครั้งที่ 2) ครั้งที่ 1/2565 | 174 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แจ้งการอัพเดตข้อมูลและข่าวประชาสัมพันธ์ขึ้นเว็บไซต์ | 137 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
รางวัลการเข้าร่วมกิจกรรม "ก้าวท้าใจ ไปกับ RUS VIRTUAL RUN" | 132 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 | 131 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
การเข้านิเทศติดตามการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ครั้งที่ 1/2565 | 113 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
QR Code ห้องประชุมและห้องสัมภาษณ์ออนไลน์ | 135 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
พิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล | 115 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ กองส่งเสริมคุณภาพ | 121 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2564 | 122 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการประกันฯ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 | 75 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
แจ้งประชาสัมพันธ์ย้ายหน่วยงานกองส่งเสริมคุณภาพ | 80 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
แจ้งการปรับระบบบันทึกกิจกรรม 5 ส + 3 ใหม่ | 74 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับ (SDGs) 2024 | 48 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
วันคล้ายวันสถาปนา มทร.สุวรรณภูมิ (ครบรอบ 18 ปี) | 53 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 | 38 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
พิธีบวงสรวง องค์พระพิรุณ ปีพุทธศักราช 2566 | 25 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลเพื่อรับการประเมินจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก THE Impact Rankings 2024 ครั้งที่ 1/2566 | 23 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 57 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4129 ครั้ง
  • ปีนี้ : 5185 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 47851 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ