ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยคุณธรรม | 153 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประกาศ แจ้งเปิดระบบบันทึกกิจกรรม 5 ส + 3 | 176 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ปฏิญญาคุณ​ธรรม​ กองส่งเสริมคุณภาพ | 185 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อม สมศ. รอบ 4 | 115 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กำหนดการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 | 72 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
พิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านช่องทางออนไลน์ Google Meet | 63 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากรจำแนกตามหน่วยงาน | 79 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขอความอนุเคราะห์ร่วมประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์กองส่งเสริมคุณภาพ | 95 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การอบรม เชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทำรายงานการประเมินตนเองและการเตรียมความพร้อมฯ พ.ศ. 2565 | 42 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 7​ ห้อง​ 320701​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 49 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1349 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1349 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 16405 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ