โครงการสัมมนาการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑ์ EdPEx วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567

โครงการสัมมนาการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)

📌 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 08.30-06.30 น.ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24)

📌 วิทยากรภายนอก : ผศ.นพ.ธรา  ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอยแก่น และ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

<<<ตอบรับเข้าร่วมกดที่นี่>>> ตอบรับภายในวันที่ 1 พ.ต. 67 (ปิดการตอบรับแล้วโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่)

<<<กำหนดการกดที่นี่>>>

<<<ดาวน์โหลดเอกสารประกอบโครงการกดที่นี่>>>

 

 126 ครั้ง

Address
  • อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 6
  • เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  • โทรศัพท์ 0 3570 9085
  • e-mail: qa@rmutsb.ac.th
สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 16 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1079 ครั้ง
  • ปีนี้ : 4333 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 4333 ครั้ง

Copyright ©2024 เว็บไซต์งานส่งเสริมคุณภาพ (สวท.) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ