เอกสารความรู้/เอกสารเผยแพร่
      •   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 15/03/64
      •   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 15/03/64
      •   แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2558
          ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 15/03/64
      •  ISCED FIELDS OF EDUCATION AND TRAINING 2013 (ISCED-F 2013)
 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.77 mb  อัพเมื่อ 21/03/65
      •  ตารางแสดงการจำแนกสาขาวิชา ตาม ISCES2013
           ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 15/03/64
      •  ตารางรายชื่อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ISCED2013(ฉบับภาษาไทย)
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 15/03/64


2732 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 136 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6698 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164762 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 207428 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ