Ranking Web Of Universities
Webometrics Ranking of World Universities (January 2022)
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คว้าอันดับ 3 กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และคว้าอันดับ 47 จาก 194 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จากการจัดอันดับโลกของ Webometrics Ranking of World Universities (January 2022)

           การจัดอันดับ “Webometrics Ranking of World Universities” หรือ "Ranking Web of World Universities" จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน  จะมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.webometrics.info ทั้งนี้
การจัดลำดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ "Webometrics" ในปัจจุบันเว็บไซต์ทางการศึกษา ได้แก่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกได้ถูกจัดอันดับในด้านการเผยแพร่องค์ความรู้อย่างเปิดกว้างและเสรี (open access) ผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เวิลด์ไวด์เว็บ (world wide web) จัดทำโดย Cybermetrics Lab กลุ่มวิจัย ในสังกัด The Centre for Scientific Information and Documentation (CINDOC) สภาแห่งชาติ ณ กรุงแมดริด ประเทศสเปน (Spanish National Research Council-CSIC)
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการจัดอันดับ Ranking เรียกว่าเว็บโอเมตริกซ์ ที่มีเกณฑ์การวัดผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย คือ

  1. Visibility (50%) จำนวนการอ้างอิงจากเว็บไซต์อื่น (subnets) กลับมายังเว็บของมหาวิทยาลัย (วัดด้วยการคำนวณจะใช้ค่าเฉลี่ยจาก Ahrefs และ Majestic)
  2. Transparency or Openness (10%) จำนวนการถูกอ้างอิง (citation) ของผลงานวิชาการ 210 ผู้เขียนแรก ที่อยู่ในฐานข้อมูล Google Scholar (วัดด้วย Google Scholar Citation)
Excellence or Scholar (40%) จำนวนบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ของงานวิจัยหรือเอกสารวิชาการที่ถูกนำไปอ้างอิงมากที่สุดในแต่ละสาขาวิชา ในระยะเวลา 5 ปี (2016 – 2020) ที่มีการถูกอ้างอิงสูงสุด 10 % แรกในฐานข้อมูล Scimago
 
เกณฑ์การจัดอันดับของ Webometrics ประกอบด้วย

INDICATORS

MEANING

METHODOLOGY

SOURCE

WEIGHT

PRESENCE

 

 This indicator has been discontinued

 

 

VISIBILITY

Web contents Impact

 Number of external networks (subnets) linking to the institution's webpages (normalized and then the maximum value is chosen)

 Ahrefs
 Majestic

50%

TRANSPARENCY
(or OPENNESS)

Top cited researchers

 Number of citations from Top 210 authors (excl. top 20 outliers)
  See Transparent Ranking for additional info, specially the reasons for exclusion

 Google Scholar
 Profiles

10%

EXCELLENCE
(or SCHOLAR)

Top cited
papers

 Number of papers amongst the top 10% most cited in each one of the all 27 disciplines of the full database
  Data for the five year period: 2016-2020

  Scimago

40%

          การประกาศผลการจัดอันดับ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดอันดับคุณภาพของสถาบันการศึกษาด้านกายภาพ แต่เป็นเพียงดัชนีชี้วัดความสามารถในการผลิต Web Publications และความเป็น Open Access ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ซึ่งเป็นการวัดผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต นอกเหนือจากการวัดด้วยดัชนีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการอ้างอิงผลงานวิจัย แบบที่เรารู้จักกันดี ที่เรียกว่า Bibliometric Indicators เท่านั้น หรือมองอีกแง่หนึ่งก็คือ วัดความสามารถในการเป็น "มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University)"
          ปัจจุบัน Webometrics Ranking ได้ทำการจัดอันดับให้แก่มหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 31,000 แห่ง มากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยรวมอยู่ด้วย จำนวน 194 แห่ง รายชื่อเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วโลกเป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น Universities Worldwide, All Universities Around the World และ BrainTrack - College & University Directory เป็นต้น
          ผลการจัดอันดับ รอบเดือน มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คว้าอันดับ 3 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, อันดับที่ 10 กลุ่มมหาวิทยาลัยพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม, อันดับที่ 47 จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และอันดับที่ 5,934 ของมหาวิทยาลัยโลก ขยับขึ้นมาจาก อันดับ 9 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, อันดับที่ 59 จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และอันดับที่ 6,256 ของมหาวิทยาลัยโลก จากรอบเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของบุคลากรให้มากยิ่งขึ้น ทั้งในระบบฐานข้อมูลของ Google Scholar และ Scopus จึงทำให้ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยดีขึ้นเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยยังมีแผนพัฒนาการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของ Webometrics อย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University) ต่อไป

 
ผลการจัดอันดับดูได้ที่ : http://www.webometrics.info/en
ผลการจัดอันดับในประเทศไทย : http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand

Thailand

 
ranking World Ranksort descending University Det. Impact Rank* Openness Rank* Excellence Rank*
1
490
Chulalongkorn University
633
630
549
2
600
Mahidol University
714
792
693
3
692
Chiang Mai University
610
1042
930
4
803
Kasetsart University
517
1283
1325
5
885
Khon Kaen University
765
1296
1267
6
917
Prince of Songkla University
727
1418
1384
7
1137
Thammasat University
937
1501
1724
8
1147
King Mongkut's University of Technology Thonburi
1323
1449
1486
9
1318
Naresuan University
915
1492
2241
10
1435
Suranaree University of Technology
1819
2162
1702
11
1443
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
1364
1730
2086
12
1565
Asian Institute of Technology Thailand
1439
2295
2170
13
1650
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
2261
1628
2044
14
1825
Suan Sunandha Rajabhat University
588
2834
3676
15
1923
Burapha University
919
2751
3445
16
1956
Srinakharinwirot University
1677
2185
2978
17
2156
Mahasarakham University
2299
2249
3066
18
2185
Walailak University
1189
2435
3853
19
2241
Mae Fah Luang University
5230
1738
2231
20
2353
University of Phayao
3361
2567
2873
21
2692
Silpakorn University
3302
3821
3259
22
2697
Ubon Ratchathani University
2578
2625
3934
23
2875
Maejo University
4167
3554
3299
24
2919
Rangsit University
2832
2236
4266
25
2978
Rajamangala University of Technology Isan
3086
2551
4198
26
3124
Ramkhamhaeng University
1342
5900
4536
27
3233
National Institute of Development Administration
3880
3318
4198
28
3542
Assumption University of Thailand
2141
4851
5020
29
3618
Suan Dusit University
1789
3810
5464
30
3860
Nakhon Pathom Rajabhat University
7440
3603
4048
31
4054
Bangkok University
3818
6061
4736
32
4137
Thaksin University
7044
4488
4398
33
4310
University of the Thai Chamber of Commerce
2033
5606
5762
34
4562
Udon Thani Rajabhat University
6827
4151
5221
35
4796
Mahanakorn University of Technology
7808
7421
3993
36
5034
Siam University
5750
7421
5020
37
5142
Rajabhat Maha Sarakham University
7920
4682
5679
38
5176
Yala Rajabhat University
1229
4620
7190
39
5421
Rajamangala University of Technology Thanyaburi
2930
2268
7190
40
5471
Sripatum University
1739
5017
7190
41
5566
Sukhothai Thammathirat Open University
2240
4515
7190
42
5614
Chiang Mai Rajabhat University
2590
4074
7190
43
5679
Pibulsongkram Rajabhat University
2880
3948
7190
44
5754
Buriram Rajabhat University
2113
5689
7190
45
5881
Kasem Bundit University
5524
6266
6488
46
5909
Chiang Rai Rajabhat University
1657
6887
7190
47
5934
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
12524
3972
5989
48
5940
Rajamangala University of Technology Tawan-Ok
1962
6573
7190
49
5944
Dhurakijpundit University
4030
3772
7190
50
6056
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
3827
4580
7190
51
6153
Phetchaburi Rajabhat University
5051
3499
7190
52
6195
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
1645
7346
7190
53
6201
Rajamangala University of Technology Lanna
4855
3989
7190
54
6201
Rajamangala University of Technology Rattanakosin
5008
3826
7190
55
6291
Kanchanaburi Rajabhat University
2376
7013
7190
56
6451
Sakon Nakhon Rajabhat University
2902
6929
7190
57
6598
Payap University
2155
7421
7190
58
6623
Stamford International University Thailand
6970
7421
6283
59
6658
Rajamangala University of Technology Krungtheb
5655
4853
7190
60
6725
Songkhla Rajabhat University
5190
5502
7190
61
6725
Phramongkutklao College of Medicine
18924
6209
5276
62
6902
Loei Rajabhat University
6124
5006
7190
63
7078
Suratthani Rajabhat University
7515
4131
7190
64
7168
Western University / มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
3044
7421
7190
65
7467
Rajamangala University of Technology Srivijaya
9782
3058
7190
66
7507
Nakhon Phanom University
3582
7421
7190
67
7580
Bunditpatanasilpa Institute
3676
7421
7190
68
7633
Huachiew Chalermprakiet University
3759
7421
7190
69
7644
Princess of Naradhiwas University
4829
7104
7190
70
7681
Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology VISTEC
9599
3731
7190
71
7744
Kamphaeng Phet Rajabhat University
7272
5695
7190
72
7779
Rajanagarindra Rajabhat University
6630
6179
7190
73
7983
Phuket Rajabhat University
8458
5202
7190
74
8072
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
4384
7421
7190
75
8304
Bansomdejchaopraya Rajabhat University
8962
5378
7190
76
8432
Chandrakasem Rajabhat University
4907
7421
7190
77
8432
Southeast Asia University
13021
6803
6488
78
8476
Valaya Alongkorn Rajabhat University
7671
6393
7190
79
8665
Muban Chom Bung Rajabhat University
9191
5729
7190
80
8719
Nakhon Ratchasima Rajabhat University
6606
7068
7190
81
8900
Roi-Et Rajabhat University
5516
7421
7190
82
9107
North Eastern University
5793
7421
7190
83
9125
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
9948
5824
7190
84
9236
Lamphun College of Agriculture and Technology
5971
7421
7190
85
9432
Kalasin University
6251
7421
7190
86
9455
Mahamakut Buddhist University
6281
7421
7190
87
9672
Ubon Ratchathani Rajabhat University
6573
7421
7190
88
9851
Rattana Bundit University
6815
7421
7190
89
10086
Fatoni University
7128
7421
7190
90
10142
Pathumwan Institute of Technology
7205
7421
7190
91
10151
Sisaket Rajabhat University
7210
7421
7190
92
10420
Saint Louis College Thailand
7547
7421
7190
93
10420
Nakhon Sawan Rajabhat University
7546
7421
7190
94
10455
(3) Sasin Graduate Institute of Business Administration Chulalongkorn University
9688
6988
7190
95
10588
Rambhai Barni Rajabhat University
12086
6014
7190
96
10928
Dhonburi Rajabhat University
10139
7044
7190
97
10952
Civil Aviation Training Center Thailand
8222
7421
7190
98
11070
Phetchaboon Rajabhat University
8366
7421
7190
99
11129
Lampang Rajabhat University
8445
7421
7190
100
11192
Princess Galyani Vadhana Institute of Music
8540
7421
7190
 

ข้อมูลโดย
  ผศ.ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป
  ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ2844 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 163 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6725 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164789 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 207455 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ