ตอบรับ : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2567 วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567

ตอบรับ : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2567

📌 วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหารชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32)

<<<กดที่นี่ตอบรับ>>>

 27 ครั้ง

Address
  • อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 6
  • เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  • โทรศัพท์ 0 3570 9085
  • e-mail: qa@rmutsb.ac.th
สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 3 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 516 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1029 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 1029 ครั้ง

Copyright ©2024 เว็บไซต์งานส่งเสริมคุณภาพ (สวท.) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ