ตอบรับ : การประชุมสัมมนาการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของโครงการประชุมสัมมนาเกณฑ์EdPEx ฉบับปี 2567-2570” จัดโดย สป.อว. ครั้งที่ 5 วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

การประชุมสัมมนาการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” จัดโดย สป.อว. จำนวน 7 ครั้ง

✅ครั้งที่ 1 วันที่ 10 ม.ค. 2567 หัวข้อ EdPEx Overwiew และ OP

✅ครั้งที่ 2 วันที่ 8 ก.พ. 2567 หัวข้อ หมวด 1 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

✅ครั้งที่ 3 วันที่ 8 มี.ค. 2567 หัวข้อ หมวด 2 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

✅ครั้งที่ 4 วันที่ 9 เม.ย. 2567 หัวข้อ หมวด 3 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

✅ครั้งที่ 5 วันที่ 8 พ.ค. 2567 หัวข้อ หมวด 4 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

✅ครั้งที่ 6 วันที่ 5 มิ.ย. 2567 หัวข้อ หมวด 5 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

✅ครั้งที่ 7 วันที่ 12 ก.ค. 2567 หัวข้อ หมวด 6 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

 

ท่านสามารถเข้าร่วมได้ ณ 4 ศูนย์พื้นที่ ดังนี้
📍- ศูนย์ อย.หันตรา ณ ห้องประชุม 320318 ชั้น 3 อาคารบู 32
📍- ศูนย์ อย.วาสุกรี ณ ห้องอู่ทอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี
📍- ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) ณ ห้องสุวรรณภูมิ ชั้น 2 อาคาร 5
📍- ศูนย์สุพรรณบุรี ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 2 อาคาร 9

ลงทะเบียนแจ้งรายชื่อเข้าร่วมได้ที่ https://bit.ly/47GYYyF 73 ครั้ง

Address
  • อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 6
  • เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  • โทรศัพท์ 0 3570 9085
  • e-mail: qa@rmutsb.ac.th
สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 5 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1068 ครั้ง
  • ปีนี้ : 4322 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 4322 ครั้ง

Copyright ©2024 เว็บไซต์งานส่งเสริมคุณภาพ (สวท.) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ