ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 24.4 mb อัพเมื่อ 03/10/59

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2556
      •   รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2556
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 17.3 mb อัพเมื่อ 27/08/57

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2555
      •   สรุปผลการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ สคศ.1
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.77 mb อัพเมื่อ 11/03/57
      •  รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2555
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 3.13 mb อัพเมื่อ 03/03/57

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2554
      •    เล่มรายงานผลภาวะมีงานทำ ปี 2554
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.32 mb อัพเมื่อ 06/02/56
      •  สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ ปี 2552 - 2554
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 17.7 mb อัพเมื่อ 05/02/56

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2553
      •  สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ ปี 2553
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.42 mb อัพเมื่อ 26/06/56

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2552
      •  ภาวะการมีงานทำ ปีการศึกษา 2552
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.51 mb อัพเมื่อ 24/03/54


2684 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 173 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6735 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164799 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 207465 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ