คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับฯ

คำสั่ง

ประจำปีการศึกษา 2566

 

ประจำปีการศึกษา 2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
 

ข้อบังคับ / ประกาศ

ข้อบังคับ

 

ประกาศ

 28 ครั้ง

Address
  • อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 6
  • เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  • โทรศัพท์ 0 3570 9085
  • e-mail: qa@rmutsb.ac.th
สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 4 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 517 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1030 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 1030 ครั้ง

Copyright ©2024 เว็บไซต์งานส่งเสริมคุณภาพ (สวท.) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ