งานกิจกรรม 5 ส
รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2559
   •  รายงานการประชุม 5 ส ครั้งที่ 1/2559
   ประเภทไฟล์ pdf ขนาดไฟล์ 0.33 mb อัพเมื่อ 21/04/59

รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2558
   •  รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2558
   ประเภทไฟล์ pdf ขนาดไฟล์ 7.25 mb อัพเมื่อ 19/05/58
   •  ประกาศกำหนดพื้นที่สำหรับการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2558
   ประเภทไฟล์ pdf ขนาดไฟล์ 20.7 mb อัพเมื่อ 02/02/58
   •  แผนการดำเนินงานการบริหารกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปี
   ประเภทไฟล์ docx ขนาดไฟล์ 0.41 mb อัพเมื่อ 07/01/58
   •  (ตัวอย่าง) แผนพัฒนาคุณภาพกิจกรรม 5 ส + 3 / (ตัวอย่าง) รายงานการประเมินตนเองกิจกรรม 5 ส + 3
   ประเภทไฟล์ doc ขนาดไฟล์ 5.65 mb อัพเมื่อ 07/01/58
   •  ฟอร์มตรววจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3
   ประเภทไฟล์ xls ขนาดไฟล์ 0.72 mb อัพเมื่อ 19/05/58
   •   คู่มือกิจกรรม 5 ส + 3
   ประเภทไฟล์ pdf ขนาดไฟล์ 8.88 mb อัพเมื่อ 07/01/58

รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2557
   •  รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2557
   ประเภทไฟล์ pdf ขนาดไฟล์ 1.54 mb อัพเมื่อ 09/06/57
รายงานการประชุมกิจกรรม 5 ส + 3
   •  รายงานการประชุม 5 ส ครั้งที่ 3/2557
   ประเภทไฟล์ pdf ขนาดไฟล์ 1.35 mb อัพเมื่อ 09/06/57 ประชุมวันที่ 22 พ.ค. 2557
   •  รายงานการประชุม 5 ส ครั้งที่ 2/2557
   ประเภทไฟล์ pdf ขนาดไฟล์ 0.93 mb อัพเมื่อ 27/02/56 ประชุมวันที่ 12 มี.ค. 2557
   •  รายงานการประชุม 5 ส ครั้งที่ 1/2557
   ประเภทไฟล์ pdf ขนาดไฟล์ 0.93 mb อัพเมื่อ 07/01/58 ประชุมวันที่ 30 ม.ค. 2557
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส + 3
   •  คำสั่งขอยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2557
   ประเภทไฟล์ pdf ขนาดไฟล์ 2.96 mb อัพเมื่อ 27/02/57 ประชุมวันที่ 30 ม.ค. 2557

รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2556
   •  รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2556
   ประเภทไฟล์ pdf ขนาดไฟล์ 61.5 mb อัพเมื่อ 27/05/56
รายงานการประชุมกิจกรรม 5 ส + 3
   •  รายงานการประชุม 5 ส ครั้งที่ 2/2556
   ประเภทไฟล์ pdf ขนาดไฟล์ 0.13 mb อัพเมื่อ 27/05/56 ประชุมวันที่ 20 ก.พ. 2556
   •  รายงานการประชุม 5 ส ครั้งที่ 1/2556
   ประเภทไฟล์ pdf ขนาดไฟล์ 0.93 mb อัพเมื่อ 27/05/56 ประชุมวันที่ 16 ม.ค. 2556
   ประเภทไฟล์ docx ขนาดไฟล์ 0.59 mb อัพเมื่อ 27/02/57 ประชุมวันที่ 16 ม.ค. 2556

รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2555
   •  รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2555
   ประเภทไฟล์ pdf ขนาดไฟล์ 3.43 mb อัพเมื่อ 20/08/55
คู่มือมาตรฐาน 5 ส + 3
   •   คู่มือกิจกรรม 5 ส + 3
   ประเภทไฟล์ pdf ขนาดไฟล์ 6.68 mb อัพเมื่อ 16/05/55
   • ฟอร์มการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3
   ประเภทไฟล์ xls ขนาดไฟล์ 0.61 mb อัพเมื่อ 16/05/55
   • รายงานการประเมินตนเอง กิจกรรม 5 ส + 3
   ประเภทไฟล์ docx ขนาดไฟล์ 0.14 mb อัพเมื่อ 16/05/55


3759 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 176 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6738 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164802 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 207468 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ