ระเบียบ/ประกาศ
«ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ»
ข้อบังคับ
      •  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2558
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.97mb  อัพเมื่อ 01/10/58
 
ระเบียบต่างๆ
      •  ระเบียบมทรส.ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2556
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.01 mb อัพเมื่อ 11/04/56
 
ประกาศต่างๆ
      •  ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2558
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.54 mb อัพเมื่อ 01/10/58
      •  ประกาศ มทรส. เรื่อง นโยบายการบริหารด้านการประกันคุณภาพภายใน มทร.ส. พ.ศ. 2556
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.11 mb อัพเมื่อ 19/06/57
      •  ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2556
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.61 mb อัพเมื่อ 11/04/56
 


243 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 7​ ห้อง​ 320701​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 74 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1374 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1374 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 16430 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ