COMMON DATA SET (CDS)

Common Data Set (CDS) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สวท.
กบ.
กก.


97 ครั้ง

Address
  • อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 6
  • เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  • โทรศัพท์ 0 3570 9085
  • e-mail: qa@rmutsb.ac.th
สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 12 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1075 ครั้ง
  • ปีนี้ : 4329 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 4329 ครั้ง

Copyright ©2024 เว็บไซต์งานส่งเสริมคุณภาพ (สวท.) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ