แผนการประกันคุณภาพ/แผนพัฒนาคุณภาพ
«แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา»
      •  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.76 mb อัพเมื่อ 08/02/65 นำเอา 08/02/70
      •  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.66 mb อัพเมื่อ 18/11/64
      •  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.56 mb อัพเมื่อ 17/12/63
      •  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 51.7 mb อัพเมื่อ 09/01/63
      •  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.85 mb อัพเมื่อ 10/04/62
      •  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 70.90 mb อัพเมื่อ 27/04/61

«แผนการประกันคุณภาพการศึกษา»
      •  แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.71 mb อัพเมื่อ 24/06/65
      •  แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.71 mb อัพเมื่อ 2/07/64
      •  แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 25.1 mb อัพเมื่อ 1/07/63
      •  แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.99 mb อัพเมื่อ 10/10/62
      •  แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.55 mb อัพเมื่อ 19/12/61
      •  แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.39 mb อัพเมื่อ 09/10/60
      •  แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.59 mb อัพเมื่อ 09/11/59
      •  แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 และ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.43 mb อัพเมื่อ 27/07/59
      •   แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 และ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 25.4 mb อัพเมื่อ 16/07/57
      •   แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 และ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 14.5 mb อัพเมื่อ 26/02/57
      •  แผนการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2555 : (ได้รับการพิจาณาลงนามรับรองมติจากสภามหาวิทยาลัย)
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 19.9 mb อัพเมื่อ 22/02/56
      •  แผนการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2554 : (ได้รับการพิจาณาลงนามรับรองมติจากสภามหาวิทยาลัย)
   ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 12.2 mb อัพเมื่อ 10/04/55
      •  แผนการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2553 (KPI-MAPPING) (ได้รับการพิจาณาลงนามรับรองมติจากสภามหาวิทยาลัย)
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 12.8 mb อัพเมื่อ 06/06/54
      •  แผนการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2554 (KPI-MAPPING)
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.11 mb อัพเมื่อ 20/01/55


2899 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 166 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6728 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164792 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 207458 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ