ความพึงพอใจระบบบันทึกกิจกรรม 5 ส + 3

ดูผลคะแนนประเมินความพึงพอใจของระบบบันทึกกิจกรรม 5 ส + 3 >>คลิกที่นี่<<

การประเมินความพึงพอใจ 2564
สัญลักษณ์แสดงถึงสถานะการประเมิน
   ประเมินแล้ว   ยังไม่ได้ประเมิน
หน่วยงาน รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม .. .. ..
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร .. .. ..
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ .. .. ..
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .. .. ..
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ .. .. ..
คณะศิลปศาสตร์ .. .. ..
สถาบันวิจัยและพัฒนา .. .. ..
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .. .. ..
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน .. .. ..
สำนักงานอธิการบดี .. .. ..
  กองกลาง .. .. ..
  กองคลัง .. .. ..
  กองบริหารงานบุคคล .. .. ..
  กองนโยบายและแผน .. .. ..
  กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี .. .. ..
  กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี .. .. ..
  กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี .. .. ..
  กองพัฒนานักศึกษา .. .. ..
  กองส่งเสริมคุณภาพ .. .. ..
สำนักงานตรวจสอบภายใน .. .. ..
สถานะการประเมิน ปิด ปิด เปิด

อัปเดตข้อมูลทุกวันทำการ เวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น.247 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 7​ ห้อง​ 320701​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 71 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1371 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1371 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 16427 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ