ผลสำรวจความพึงพอใจ
ผลสำรวจความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2558
      •   สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ รุ่นปีการศึกษา 2557 (ข้อมูลโดย กพ.)
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 92.9 mb  อัพเมื่อ 20/04/60
      •   การสำรวจผลความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2558 (ข้อมูลโดย กบ.)
            ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.55 mb  อัพเมื่อ 20/04/60
      •   รายงานความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
            ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.94 mb  อัพเมื่อ 20/04/60
      •   รายงานการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ข้อมูลโดย สวท.)
          ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.06 mb  อัพเมื่อ 20/04/60
      •   รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการมีงานทำขอบัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2557
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 24.4 mb  อัพเมื่อ 20/04/60

ผลสำรวจความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2557
      •   สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง / ผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รุ่นปีการศึกษา 2556
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 18.2 mb  อัพเมื่อ 08/09/58
      •   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2557
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.80 mb  อัพเมื่อ 27/08/57
      •   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.79 mb  อัพเมื่อ 27/08/57

ผลสำรวจความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2556
      •   รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
          ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 5.73 mb  อัพเมื่อ 27/06/57
      •  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่สังกัดปีการศึกษา 2556
           ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 16.9 mb  อัพเมื่อ 27/06/57
      •  ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา(เบื้องต้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 28.4 mb  อัพเมื่อ 20/06/57

ผลสำรวจความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2555
      •  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่สังกัด ปีการศึกษา 2555
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 18.0 mb  อัพเมื่อ 27/06/57
      •  รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2555 มทร.สุวรรณภูมิ
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 14.0 mb  อัพเมื่อ 13/06/57
      •  สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ ปี 2555(มหาวิทยาลัย)
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 6.78 mb  อัพเมื่อ 11/05/56
      •  รายงานผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2555
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.21 mb  อัพเมื่อ 01/05/56

ผลสำรวจความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2554
      •  สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ ปี 2554 (มหาวิทยาลัย)
            ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 4.40 mb  อัพเมื่อ 26/12/55
      •  สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ ปี 2554 (สำนักงานสถิติ)
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 11.3 mb  อัพเมื่อ 26/12/55
      •  สรุปความพึงพอใจของบุคลากร ปีการศึกษา 2554
          ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 22.2 mb  อัพเมื่อ 05/07/55
      •  สรุปความพึงพอใจของนักศึกษา ปีการศึกษา 2554
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 17.6 mb  อัพเมื่อ 05/07/55

ผลสำรวจความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2553
      •  สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ ปี 2553 (สำนักงานสถิติ)
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 14.3 mb  อัพเมื่อ 19/04/56

ผลสำรวจความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2552
      •  สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ ปี 2552 (มหาวิทยาลัย)
       ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.11 mb  อัพเมื่อ 11/07/56
      •  สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ ปี 2552 (สถิติ)
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 7.98 mb  อัพเมื่อ 11/07/56


2661 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 137 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6699 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164763 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 207429 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ