แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์ม : ระบบ CHE QA Online

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม .doc .pdf .xls
IQA-01 แบบฟอร์มการยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร
IQA-02 แบบแจ้งขอรหัสประจำตัว (Verify Code) ประธานคณะกรรมการ    
IQA-03 แบบฟอร์มการขอเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
IQA-04 แบบฟอร์มการขอปรับปรุงแก้ไข/เพิ่มเติมรหัสหลักสูตร    

 24 ครั้ง

Address
  • อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 6
  • เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  • โทรศัพท์ 0 3570 9085
  • e-mail: qa@rmutsb.ac.th
สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 514 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1027 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 1027 ครั้ง

Copyright ©2024 เว็บไซต์งานส่งเสริมคุณภาพ (สวท.) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ